ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ,ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16