Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016

 

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ7 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3+1
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΑ1

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ10 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3+1
ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ3
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΑ1

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ11 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4
ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ3
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΑ2

 

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ14 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ3
ΦΥΣΙΚΗ2
ΑΡΧΑΙΑ3
ΕΚΘΕΣΗ2
XHMEIA2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ2

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ14 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία
κατευθ.
4
Έκθεση2
Φυσική Γεν.2
Άλγεβρα2
Χημεία Γεν.1
Λατινικά
(Προετοιμασία)
1
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Αρχαία Γεν.1
Γεωμετρία1

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ14 ώρες
ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά
κατευθ.
3
Φυσική
κατευθ.
2
Άλγεβρα2
Φυσική Γεν.2
Χημεία Γεν.1
Έκθεση2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Αρχαία Γεν.1
Γεωμετρία1

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ14ΣΥΝΟΛΟ12ΣΥΝΟΛΟ12
ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ6ΑΡΧΑΙΑ6ΑΡΧΑΙΑ6
ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2
ΙΣΤΟΡΙΑ2ΙΣΤΟΡΙΑ2ΙΣΤΟΡΙΑ2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ4ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π.2ΜΑΘ/ ΚΑ Γ. Π.2

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ15ΣΥΝΟΛΟ11ΣΥΝΟΛΟ10
ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6ΦΥΣΙΚΗ4ΦΥΣΙΚΗ4
ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2
ΦΥΣΙΚΗ4ΧΗΜΕΙΑ3ΧΗΜΕΙΑ3
ΧΗΜΕΙΑ3ΒΙΟΛΟΓΙΑ2ΙΣΤΟΡΙΑ Γ. Π.1

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ14ΣΥΝΟΛΟ13ΣΥΝΟΛΟ12
ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6
ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2ΕΚΘΕΣΗ2
ΑΟΘ3ΑΕΠΠ3ΑΕΠΠ3
ΑΕΠΠ3ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ. Π.2ΙΣΤΟΡΙΑ Γ. Π.1