Το εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο εγγυάται την επιτυχία του φοιτητή αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την πανεπιστημιακή του κατάρτιση. Πλαισιωμένο από ομάδα έμπειρων σε πανεπιστημιακά μαθήματα εκπαιδευτικών καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών μέχρι την απόκτηση του πτυχίου τους.

 

Προετοιμασία στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου

• Εντατικά μαθήματα κάλυψης της ύλης του εξαμήνου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
• Επίλυση παλαιότερων θεμάτων των εξεταστικών περιόδων.
• Επίλυση ζητημάτων από το προσωπικό αρχείο του καθηγητή.
• Παροχή βοήθειας για εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Σχολές-τμήματα

Το εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των ΑΕΙ,ΤΕΙ και Κολλεγίων .
Ειδικότερα:
• Οικονομικές σχολές (ΑΣΟΕΕ,ΠΑΝΤΕΙΟΝ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Οικονομικό Νομικής)
• Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών , Πληροφορικής , Μηχανικών όλων των τμημάτων του          ΕΜΠ, Παιδαγωγικού τμήματος , Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
• ΤΕΙ Οικονομικών, Λογιστικής, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων.
• Τμήματα Φιλολογίας , Ψυχολογίας ,Ιστορίας, ΜΙΘΕ.

 

Μαθήματα

Μαθηματικά: Ανάλυση, γραμμική άλγεβρα, πιθανότητες, στατιστική, διαφορικές εξισώσεις.

Οικονομικά: Μακροοικονομία ,Μικροοικονομία, Οικονομετρία, Λογιστική.

Φυσική: Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός.

Χημεία( Οργανική ,Ανόργανη ), Βιολογία

Πληροφορική: Προγραμματισμός ,Τηλεπικοινωνίες.

Τεχνικά μαθήματα πολυτεχνικών σχολών

Φιλολογικά: Ιστορία (Μεσαιωνική ,Βυζαντινή ,Ρωμαϊκή ,Ευρωπαϊκή) ,Αρχαία Ελληνική φιλολογία , Παιδαγωγικά ,Ψυχοπαιδαγωγικά ,Φιλοσοφία.