ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ"

Η λέξη εκπαίδευση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη και στο χαρακτήρα του ατόμου. Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.

Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν έχει ξεκαθαρισμένους σκοπούς λόγω της γρήγορης ανάπτυξης, παρόλα αυτά γίνονται γενικώς αποδεκτοί οι παρακάτω σκοποί:

  1. Ο σχηματισμός του χαρακτήρα, που θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους.
  2. Η ανάπτυξη της ευφυΐας.
  3. Η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας.
  4. Ο εφοδιασμός των νέων με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ύστερα από τη μελέτη που πραγματοποιήσαμε και την εφαρμογή των παραπάνω σκοπών κατά τη διάρκεια της πολυετούς εμπειρίας μας, είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τις ιδέες μας. Στο εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο στόχος μας καθίσταται με τη χρήση της διαδραστικής τεχνολογίας και εκσυγχρονισμένων μεθόδων διδασκαλίας να συμβάλουμε στη βελτίωση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο γνωρίζοντας τον τρόπο και πλαισιωμένο από μια ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εγγυάται αποτελεσματική εκπαίδευση.

Τα τμήματα διαμορφώνονται με κριτήριο την ομοιογένεια

Η τελική διαμόρφωση των τμημάτων μας θα βασιστεί στην εξέταση ορισμένων κριτηρίων προκειμένου να επικρατεί ομοιογένεια, απαραίτητο στοιχείο ορθής λειτουργίας και προόδου του κάθε τμήματος. Για καλύτερη συνεργασία διαλογικής μορφής θα λάβουμε υπόψη μας ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα εστιάζοντας στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή ώστε να μην επικρατεί χάσμα επικοινωνίας μεταξύ τους. Σημαντικό κριτήριο επιπροσθέτως θα αποτελέσει η αντίληψη του κάθε μαθητή και οι ικανότητες μάθησης που διαθέτει. Με γνώμονα τους παραπάνω παράγοντες θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας που θα επιτρέψει τη μέγιστη απόδοση όλων των μαθητών.

Επικοινωνία και συνεργασία καθηγητών και μαθητών

Οι καθηγητές μας δεσμεύονται να ανταποκριθούν στη συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές τους όχι μόνο εντός του εκπαιδευτηρίου. Με τη χρήση ηλεκτρονικών τρόπων επικοινωνίας οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους καθηγητές οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν είτε για ζητήματα κατανόησης και διευκρίνισης στα πλαίσια της μελέτης τους είτε για γενικότερους προβληματισμούς σχετικά με τη σταδιοδρομία τους.

Επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς – κηδεμόνες

Η ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς θεωρούμε ότι είναι το κλειδί για τη σωστή συνεργασία και πρόοδο των μαθητών μας. Θέλουμε να έχουμε μια ειλικρινή σχέση με τους γονείς των μαθητών μας ώστε να πετύχουμε τους κοινούς σκοπούς για τα παιδιά μας. Επιθυμούμε η ενημέρωση γονέων να ξεφύγει από τη συνηθισμένη της μορφή, δηλαδή από την τυπική συνάντηση γονέων και καθηγητών δύο φορές ετησίως. Για εμάς η επικοινωνία αποκτά το νόημα της επαφής των δύο μερών σε μια σχέση που θα θυμίζει περισσότερο "οικογένεια" και όχι "πελατειακή σχέση".

Τρίωρα γραπτά διαγωνίσματα και όχι μόνο…

Το εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο θα διαφοροποιηθεί και στο κομμάτι της επανάληψης μέσω των διαγωνισμάτων. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί και ίσως δεν αποδίδουν για τους μαθητές τρίωρα επαναλαμβανόμενα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που πολλές φορές εξαντλούν τους μαθητές, ειδικά εκείνων της Γ΄ λυκείου, με αποτέλεσμα τη μέτρια απόδοσή τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Οπωσδήποτε χρειάζεται ο μαθητής τα γραπτά διαγωνίσματα για να εξοικειωθεί με την ιδέα των τελικών του εξετάσεων στο σχολείο, αλλά θα εμπλουτίσουμε την έννοια του διαγωνίσματος πραγματοποιώντας σχεδόν σε κάθε μάθημα 10λεπτο τεστ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω tablet που θα παρέχουμε στους μαθητές μας.

Γιατί ο μαθητής να επιλέξει το Πολύπλευρο;

  • Γιατί ο νέος μας χώρος γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη τους μαθητές μας για επιτυχίες
  • Γιατί παρέχουμε τη δυνατότητα μέσω διαδραστικών τεχνολογιών χρησιμοποιώντας ως εργαλείο μας το tablet μια νέα αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας
  • Γιατί παρέχουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης όχι μόνο του μαθητή, αλλά και του φοιτητή σε τυχόν δυσκολίες του στα μαθήματα της σχολής του.

Το εκπαιδευτήριο Πολύπλευρο αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τον μαθητή και τον φοιτητή!!!

Πολύπλευρο